טבלת שיעורי המע"מ

אין סכום קטן מידי עבורנו. כולנו יודעים כי סכומים קטנים מצטברים לסכומי כסף גדולים ומשמעותיים. זו הסיבה שכל יורו שאנו חוסכים עבור הלקוחות שלנו, משמעותי עבורנו.

בחרו את המדינה הרלוונטית לכם וראו עד כמה נוכל לחסוך עבור העסק שלכם:

Austria

General Rate: 20%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Belgium

General Rate: 21%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Bulgaria

General Rate: 20%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Croatia

General Rate: 25%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Cyprus

General Rate: 19%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Czech Republic

General Rate: 21%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Denmark

General Rate: 25%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Estonia

General Rate: 20%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Finland

General Rate: 24%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

France

General Rate: 20%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Germany

General Rate: 19%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Greece

General Rate: 24%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Hungary

General Rate: 27%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Ireland

General Rate: 23%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Italy

General Rate: 22%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Latvia

General Rate: 21%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Lithuania

General Rate: 21%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Luxembourg

General Rate: 17%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Monaco

General Rate: 20%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Poland

General Rate: 23%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Portugal

General Rate: 23%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Romania

General Rate: 19%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Slovenia

General Rate: 22%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Spain

General Rate: 21%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Sweden

General Rate: 25%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

United Kingdom

General Rate: 20%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Austria

General Rate: 20%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Belgium

General Rate: 21%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Bulgaria

General Rate: 20%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Croatia

General Rate: 25%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Cyprus

General Rate: 19%
Deadline: 31 December of each year
Read more

Czech Republic

General Rate: 21%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Denmark

General Rate: 25%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Estonia

General Rate: 20%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Finland

General Rate: 24%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

France

General Rate: 20%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Germany

General Rate: 19%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Greece

General Rate: 24%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Hungary

General Rate: 27%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Ireland

General Rate: 23%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Italy

General Rate: 22%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Latvia

General Rate: 21%
Deadline: 30 September of each year (Within 9 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Lithuania

General Rate: 21%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Monaco

General Rate: 20%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Poland

General Rate: 23%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Portugal

General Rate: 23%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Romania

General Rate: 19%
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Slovenia

General Rate: 22%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

Spain

General Rate:
Deadline: 30 September of the year following the claim year date
Read more

Sweden

General Rate: 25%
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

United Kingdom

General Rate: 20%
Deadline: 31 December of each year
Read more

Bosnia & Herzegovina

General Rate:
Deadline: June 30
Read more

Macedonia

General Rate:
Deadline: 30 June 2019
Read more

Saudi Arabia

General Rate:
Deadline: 30 June of each year (Within 6 months of the end of the calendar year in which the tax was incurred)
Read more

United Arab Emirates (UAE)

General Rate: 5%
Deadline: TBC
Read more