פעילות עסקית על אדמת האיחוד האירופי או במדינות שונות בעולם עשויה ליצור חבות רישום לצרכי מע"מ. ישנם מאפייני פעילות ברורים של חברות היוצרים את הצורך ברישום לצרכי מע"מ, כאשר מטרות התהליך הן ציות לחקיקה והבטחת פעילות תקינה ללא עלויות מע"מ מיותרות במדינות אלה.

מתי נדרש לפתוח תיק מע"מ?

1
חברות אשר מבצעות מכירות על אדמת אירופה
2
חברות אשר שולחות סחורה למכירה בתנאי DDP
3
עוסקים וחברות אשר מוכרים סחורה דרך אתרי מסחר אלקטרוניים (אמזון eBay)
4
חברות להן מחסנים קידמיים על אדמת אירופה

השירותים הניתנים עבור רישום לצורכי מע"מ:

פתיחת תיק מע"מ באירופה ובמדינות נוספות
הגשת דיווחים תקופתיים לרשויות המע"מ
הגשת דיווחים סטטיסטיים לרשויות באיחוד האירופי
ניהול תהליכי ביקורת של רשויות מע"מ
ייעוץ מע"מ בינלאומי
ייצוג פיסקאלי

אין החזר, אין עמלה.