החלטה אחת קטנה גרמה לשינוי ב-42 משרדים בינלאומיים.

רקע:

Syngenta היא חברה בינלאומית בתחום החקלאות העוזרת לשפר את רמת ביטחון המזון הגלובלית ומאפשרת למיליוני חקלאים לנצל טוב יותר את המשאבים הקיימים.

האתגר של Syngenta:

Syngenta הייתה מעוניינת לשתף את כל משרדיה בעולם בתהליך השבה המע"מ אך המשימה הוכחה כמורכבת מאחר ומחלקות בקרת המיסוי של החברה היו מבוזרות. פירוש הדבר הוא שמחלקת המיסוי של כל משרד הייתה מבוקרת באופן עצמאי ולא הייתה נקודה מרכזית אחת המשרתת את 42 המשרדים של החברה ברחבי העולם.

הפתרון של VAT IT:

על ידי סינכרון בין VAT Cloud ומערכת ניהול ההוצאות של SAP Concur יכלה VAT IT לצפות בפוטנציאל המע"מ של כל אחת מהישויות של Syngenta, למשוך את הנתונים ולשלוף את צילומי החשבוניות לצורך הפיכתן לתביעות מוכנות לקבלת החזרים. דוחות לגבי פוטנציאל המע"מ ניתנות לצפייה ברמת הקבוצה וברמת היישות, וכיום ניתן לזהות ולתבוע את המע"מ בלחיצת כפתור. חשבון גלובלי שלם ניתן לניהול וניתוח ממקום אחד.

תוצאה:

Syngenta כיום מסוגלת לתבוע החזרי מע"מ עבור כל הישויות שלה, מה שהעלה את החזרי המע"מ של החברה מתיירות ובידור מ- 20,370 £ ב-2015 ל 110,196 £ ב-2016, תוך מתן שירות לכל 42 הישויות הודות לאינטגרציה של SAP Concur עם VAT Cloud.

*סעיף חובה